top of page

Välkommen till ett tillgängligt fastighetsbolag. Vi arbetar långsiktigt för en hållbar samhällsutveckling i de orter vi verkar i. ThuleHus skapar bra platser att leva och jobba på genom att satsa på både hus och människor.

Kontakta oss om du vill veta mer!

bottom of page